Byggesagens faser | Dialogmøder | Fyraftensmøde

Tag et dialogmøde inden du sender din ansøgning

Aabenraa Kommune tilbyder dialogmøde inden du indsender din ansøgning om byggetilladelse.

Formålet er at både ansøger (og bygherre) og kommunen får et fælles overblik over byggesagen.

Der kan også aftales f.eks en tidsplan, drøftes krav til ansøgningsmateriale mv.

På linket herunder, ser du en standard-dagsorden for et dialogmøde hos Aabenraa Kommune. Den sikrer, at I kommer hele vejen rundt på mødet, men langt fra alle punkter er relevante i alle sager. Ved behov deltager der sagsbehandlere fra andre fagområder, hvis du f.eks. har brug for at drøfte mulige spildevandsløsninger eller andet.
 

Byggesagens faser: fra ansøgning til færdigmelding

Undrer du dig også over hvordan en byggesag hos kommunen forløber?

Følgegruppen fik indblik i byggesagens faser på deres møde i maj 2022. Det fik en af deltagerne til at udbryde:
”Så kan jeg da godt forstå, at det kan tage lang tid”.

På linket herunder, kan du se hvilke faser en byggesag løber igennem. Nogle af sagsfaserne kan tage en del tid og kan afhænge af anden lovgivning samt sagsbehandling i andre afdelinger eller hos andre myndigheder. I andre faser er der desværre en del tilbageløb, som ikke understøtter et effektivt forløb.

Klik på linket og læs mere om, hvad du som ansøger kan gøre for at optimere forløbet.

Fyraftensmøde: byggeriets regler og håndtering af prisstigninger

Få en gennemgang af byggeriets regler AB18 – herunder forskellen på AB92 og AB18 – og få gode råd til håndtering af prisstigninger fra DI Byggeris juridiske konsulent Line Schultz Bang Iversen.

​​​​​​Tirsdag d. 6. september kl. 16.30- 18.30 

Programmet for aftenen:

  • Velkomst og bordet rundt v/ Teddy Nielsen, Business Aabenraa
  • Indlæg om byggeriets regler v/ Line Schultz Bang Iversen, DI Byggeri
  • Spisning og netværk
  • Fortsættelse af indlæg v/ Line Schultz Bang Iversen
  • Introduktion til muligheden for ekstern sparring i din virksomhedsudvikling v/ Teddy Nielsen
  • Afslutning

Fyraftensmøderne for Bygge & Anlæg er et samarbejde mellem DI Byggeri Aabenraa og Business Aabenraa.
 

Digitaliser din virksomhed og spar tid og penge
– et forløb for virksomheder i byggebranchen

Lever du i en hverdag med håndskrevne timesedler, manglende overblik over sager, projekter, dokumentation og materialeforbrug? Finder du digitale teknologier besværlige og et uoverskueligt projekt at kaste sig over? Så er dette forløb helt sikkert noget for dig.

Kontakt Teddy Nielsen fra Business Aabenraa, hvis du er interesseret i at digitalisere opgaver og processer i din virksomhed på tlf.: 2651 8072 eller mail.
 

Tilbageblik: Fagdag for håndværkere i Aabenraa

Tak for opbakningen til de fremmødte virksomheder til premieren på EUC Syd fagdagen i april. 

Fagdagen i 2022 var et nyt initiativ fra DI Byggeri Aabenraa, EUC SYD og Business Aabenraa.

Næste år gentager vi succeesen. Formålet forbliver det samme: at klæde dig og din lærling på til fremtidens opgaver.

Varelotterifonden og Aabenraa Erhvervsforeningen skal også have en stor tak for den økonomiske støtte til afholdelsen af arrangementet.
 

Udbud og licitationer
i kommunen

Business Aabenraa
Hjemmeside for BYG

Byggesagsbehandling 
i kommunen

Erhvervskonsulent for BYG

Denne email er sendt til tsk@businessaabenraa.com  |  Ønsker du at ændre dine indstillinger for modtagelse af nyhedsbreve fra Aabenraa Erhvervsforening, skal du gå til MIN SIDE | © 2022 Business Aabenraa, All rights reserved