Aktuelle nyheder for Bygge- Anlægsbranchen

Ny uddannelseskonsulent for byggeriet

I slutningen af april har Finn Møller Pedersen sidste dag som uddannelseskonsulent hos EUC Syd.
”Der er rigtig mange virksomheder der kender Finn, han har hjulpet mange unge mennesker ud i vores lokale virksomheder gennem årene. I hans sted ansætter vi to nye konsulenter, som skal overtage Finns opgaver og virksomhedskontakter, hvilket selvfølgelig også har fået en morsom kommentar eller to med fra Finns side” siger Jan Kleemann.
 

Byggesagsbehandling i kommunen

Aabenraa Kommune, DI/ Dansk Byggeri og Business Aabenraa har igangsat et initiativ om at gøre det nemmere, indenfor lovgivningsmæssige rammer, at bygge i Aabenraa Kommune med udgangspunkt i brugerundersøgelsen præsenteret på Klar-Parat-Byg.

Der vil blive nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra alle parter i byggeriet og de enkelte håndværksfag, der skal komme med forslag til tiltag, som kan øge tilfredsheden og fremme den positive dialog om byggesagsbehandling. Mere herom i næste nyhedsbrev.

Nye kompetencer med studerende fra uddannelsen ”Bygningskonstruktør”?

Tirsdag d. 13. april kl. 9.00-10.00
Få mulighed for at høre om de kompetencer, du kan få adgang til via de studerende, der kommer med speciale enten som udførende konstruktør eller som projekterende konstruktør.

Du vil også blive introduceret til, hvordan din virksomhed kan etablere et samarbejde med relevante studerende og på den måde få nye kompetencer til dit team – enten i form af praktikpladser, studiejobs eller projektopgaver.

Bæredygtigt byggeri

Tirsdag d. 20. april kl. 15.00-16.30
Hør WE BUILD DENMARK fortælle om, hvorfor miljøhensyn i byggeriet er en god ide.  Bliv inspireret af Feldballe Naturelementers historie om, hvordan man kan bygge sin forretning på at tænke helhedsorienteret og bæredygtigt i stedet for på sædvanlig vis at tænke kortsigtet  med materialevalg på baggrund af profit-/garantibasis.
 

Online møder i denne tid: 3 tips til dig

Vi har valgt at tilbyde arrangementer online p.g.a. Covid-19, da alternativet var helt at aflyse dem. Vi håber at du tager imod vores tilbud om at vidensdele med dig online. 

3 tips til onlinemøder:

  • Find et sted, hvor du kan sidde uforstyret
  • Hav computer og internetforbindelse klar – evt. webcam, hvis du gerne vil have billede på
  • Log in 10-15 min før tid via linket for at tjekke at alt virker. Mødelederen vil sidde klar.
Input til nyhedsbrev
Har du ideer til indhold i kommende nyhedsbreve eller forbedringsforslag, så er du velkommen til at sende os en e-mail.
 

Tilskud til vækstrettet kompetenceudvikling i byggeriet

Virksomheder indenfor byggeriet; bygherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører af materialer, teknologier og serviceydelser kan søge om tilskud til kompetenceudvikling.

Der er i særlig grad fokus på at hjælpe med at få tilført digitale kompetencer til både medarbejdere og ledere, så I mestrer fremtidens digitale teknologier til styring af processer, anvendelse af data, udvikling af intelligente byggerier, automatisering osv. Der kan også etableres uddannelsesaktiviteter inden for f.eks. bæredygtigt byggeri.

Har du spørgsmål til ordningen eller ønsker du hjælp til at søge tilskud, så kontakt erhvervskonsulent Teddy Nielsen på mail eller på tlf.: 2651 8072

Ny erhvervspilot skal sikre én indgang for virksomheder

1. marts blev Daniel Staugaard ansat som ny erhvervspilot hos Aabenraa Kommune. Daniel skal bl.a. være med til at sikre en mere smidig og håndholdt service for virksomhederne der henvender sig til kommunen. 

Forstå udbud i Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune og Business Aabenraa har afholdt flere arrangementer om udbud og licitationer i de seneste par måneder.

Forstå hvorledes udbud og licitationer fungerer i kommunen, hvem du skal kontakte og find svar på dine spørgsmål, samt hvad andre spørger om, på Business Aabenraas hjemmeside.

Inspiration til Digitalisering, Grøn Omstilling og Arbejdskraft
👉 Corona: Fælles opfordring fra DI Dansk Byggeri og Bygherreforeningen – læs mere her

👉 Krav om at ansatte er testet for covid-19 for at få adgang til bygge- og anlægspladser – læs mere her

👉 Bygningspuljen åbner for nye tilskudsansøgninger den 7. april 2021 – læs mere her

👉 Nyt om bygningsreglementet vedr. brand – læs mere her

👉 Webinarer angående det nye bygningsreglement (BR-18): Indplacering i konstruktionsklasser og Dokumentation og kontrol – tilmeld dig her

👉 Til september stiger bødetaksterne for arbejdsskader. For de større virksomheder er der næsten tale om en fordobling – læs mere her

👉 En tur på skolebænken sætter stød til ejerleders væksteventyr – læs mere her

👉 WE BUILD DENMARKs første af tre åbningsevents ’Smart City-teknologier der skaber forretning og bæredygtighed’ –
se webinaret her

Udbud og licitationer
i kommunen

Business Aabenraa
Hjemmeside for BYG

Byggesagsbehandling 
i kommunen

Erhvervskonsulent for Byg

Denne email er sendt til tsk@businessaabenraa.com  |  Ønsker du at ændre dine indstillinger for modtagelse af nyhedsbreve fra Aabenraa Erhvervsforening, skal du gå til MIN SIDE | © 2021 Business Aabenraa, All rights reserved