Aktuelt for Bygge Anlægsbranchen i Aabenraa Kommune

Oprettelse af Følgegruppe for BYG

Som annonceret af Ditte Lundgaard Jakobsen fra Aabenraa Kommune på dette års Klar-Parat-Byg møde, oprettes en Følgegruppe for BYG med repræsentanter fra lokale rådgivere, -håndværks- og byggevirksomheder, Brand og Redning, kommunen, DI Byggeri og Business Aabenraa.
 
Formålet med følgegruppen er at gøre det nemt, indenfor lovgivningsmæssige rammer, at bygge i Aabenraa Kommune. Følgegruppen forventes at blive et forum for samarbejde, udvikling og problemløsning – og ikke behandling af enkeltsager.

Succeskriteriet er høj tilfredshed med byggesagsbehandlingen.

Dette skal opnås gennem:

  • Bedre kommunikationen mellem parterne
  • Bedre viden hos kommunen om, hvilke elementer i byggesagsbehandlingen, der er vigtigst for dem, der bygger
  • Bedre viden i branchen om, hvordan lovens spilleregler håndteres optimalt ift. byggesagsbehandlingen
 
Følgende virksomheder, som repræsentere de forskellige fagområder inden for byggeriet, har allerede udtrykt interesse for at deltage i gruppens arbejde:

Typehusfirma                            Alterna Huse
 
Rådgiver, arkitekter                 A78, Oesten
 
Byggefirma                                 Søgård Byg
 
Håndværksvirksomheder       N.T. Tømrer og Murer, Bred VVS , Genner El
 
Entreprenør                                Chr. Johansen
 
Bygherre/investor                    PM Ejendomme
 
Hvis din virksomheder også ønsker at deltage i gruppen, så kontakt Teddy Nielsen senest d. 3. december
 
Følgegruppen starter op i 1. kvartal 2022.
 
Du vil løbende blive orienteret om gruppens arbejde i dette nyhedsbrev.
 

Fyraftensmøde:
Affaldshåndtering på byggepladsen og genbrug

Affaldshåndtering og genbrug er relevant for de fleste bygge- og håndværksvirksomheder. 
Vi har inviteret lokale og nationale samarbejdspartnere til at videndele om lovgivning, procedurer og praktik på området.

Dette er vort andet fyraftensmøde for BYG og vi håber på stort opbakning til arrangementet.

Præsentation fra Klar- Parat- Byg

3. november 2021 afholdt kommunen deres årlige Klar-Parat-Byg arrangement, hvor borgmesteren og repræsentanter fra kommunens forvaltninger fortalte om kommende tiltag og udbud indenfor bygge og anlæg.

Inspiration til Digitalisering, Grøn Omstilling og Arbejdskraft
👉 Nye konventionelle byggematerialer er op mod 30 pct. grønnere end beregnet – læs mere her

👉 Nye krav fra kommunerne til håndværkernes servicevogne – læs mere her

👉 150 mio. kr. til grønne energiprojekter i kommuner og regioner – læs mere her

👉 Meldgaard – fra knust glas til flotte facader – læs mere her

👉  Trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse forlænges – læs mere her

👉 Har I styr på de midlertidige elinstallationer på byggepladsen – læs mere her

Udbud og licitationer
i kommunen

Business Aabenraa
Hjemmeside for BYG

Byggesagsbehandling 
i kommunen

Erhvervskonsulent for Byg

Denne email er sendt til tsk@businessaabenraa.com  |  Ønsker du at ændre dine indstillinger for modtagelse af nyhedsbreve fra Aabenraa Erhvervsforening, skal du gå til MIN SIDE | © 2021 Business Aabenraa, All rights reserved