Følgegrupe for BYG | Affaldshåndtering på byggepladsen og genbrug | Værdibyg

Følgegruppe for BYG

Som nævnt i sidste nyhedsbrev, oprettes en Følgegruppe for BYG med repræsentanter fra lokale rådgivere, - håndværks og byggevirksomheder, Brand og Redning, Kommunen, DI Byggeri og Business Aabenraa.
 
Opstartsmødet finder sted den 22. februar 2022.
 
Formålet med følgegruppen er at gøre det nemt, indenfor lovgivningsmæssige rammer, at bygge i Aabenraa Kommune.
Følgegruppen forventes at blive et forum for samarbejde, udvikling og problemløsning.

Kommunen og de tilmeldte virksomheder vil på mødet tale om det som fungerer og det som kan gøres bedre i forhold til byggesagsbehandlingen.

Resumé af mødet kommer i næste nyhedsbrev.

Fyraftensmøde om affaldshåndtering på byggepladsen og genbrug

Vidste du at byggeaffald over 1 tons fra nedrivning- eller renoveringsprojekter og gamle termovinduer skal anmeldes hos Kommunen minimum 14 dage før opstart af projektet?

20 virksomheder fra byggebranchen mødtes den 19. januar 2022 til fyraftensmøde og netværk på Folkehjem.

Der var spændende indlæg fra Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, Kommunen, Arwos og Meldgaard.

Dialogen gik lystigt mellem virksomhederne og der var mange gode spørgsmål.
 

Kender du Værdibyg?

Værdibyg er et samarbejde mellem DI Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Bygherreforeningen.

Foreningen har som formål at hjælpe virksomheder til at fastholde værdierne i byggeriet igennem hele byggeprocessen – lige fra byggeprogrammet til driften af det færdige byggeri.

Til det har de udarbejdet en række anbefalinger og vejledninger indenfor fagområderne; Nedrivning, Udbud og Aftale, Renovering og Økonomi og Risiko.

Kom i gang eller kom videre med grøn omstilling

Skal du arbejde med:

🛠Certificeringer, miljømærkning samt sporbarhed?
🛠Dokumentation for klimabelastning?

Så er SMV Grøn måske din mulighed for at få tilskud til dine grønne aktiviteter i virksomheden.

Du er altid velkommen til at kontakte Teddy Nielsen, hvis du ønsker sparring omkring grøn omstilling af din virksomhed.

3 workshops der klæder dig på til den grønne omstilling

Har du brug for et overblik over dit klimaaftryk og hvordan du kan spare CO2? Så vær med i tre workshops og opbyg en bæredygtig profil. 

1. Hvordan måler jeg mit CO2 aftryk
2. Lær at bruge CO2 beregneren
3. Udarbejd dit første CO2 regnskab 

Workshopforløbet starter i slutningen af februar og udbydes af dit lokale erhvervshus, Erhhvervshus Sydjylland.  

Udbud i Aabenraa Kommune

Året er allerede godt i gang med masser af kommunale udbud og vedligeholdelsesopgaver.
 
Er du interesseret i at byde ind på opgaver? 

 

Inspiration til Digitalisering, Grøn Omstilling og Arbejdskraft
👉 Aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen fastholder højt niveau – læs mere her

👉 Håndværkerfradraget afskaffes pr. 1. april 2022 – læs mere her

👉 Satser for sygedagpenge, G-dage m.m. 2022 - læs mere her

👉 Få inspiration til hvordan I kan undgå arbejdsulykker – læs mere her

👉 Nyt beregningsværktøj til godtgørelse ved materialeprisstigninger - Læs mere her
 

Udbud og licitationer
i kommunen

Business Aabenraa
Hjemmeside for BYG

Byggesagsbehandling 
i kommunen

Erhvervskonsulent for BYG

Denne email er sendt til tsk@businessaabenraa.com  |  Ønsker du at ændre dine indstillinger for modtagelse af nyhedsbreve fra Aabenraa Erhvervsforening, skal du gå til MIN SIDE | © 2022 Business Aabenraa, All rights reserved