Brandsikring | EUC Syd Fagdag | Nyt fra Følgegruppen for BYG

Opstartsmøde i Følgegruppen for BYG

Aabenraa Kommune, DI Byggeri Aabenraa og Business Aabenraa afholdt et fint opstartsmøde i Følgegruppen for BYG den 22. februar 2022.

Formålet med følgegruppen er, at gøre det nemt indenfor lovgivningsmæssige rammer, at bygge i Aabenraa Kommune.
 
15 lokale virksomheder fra alle grene af byggeriet er del af gruppen.

Der var god stemning og masser af konstruktiv dialog om byggesagsbehandlingen i kommunen. Virksomhederne gav deres input til det som fungerer, det som kan gøres bedre og ønsker til den fremtidige sagsbehandling.
 
Det blev aftalt at gå i dybden med sagsgange, roller og ansvar, sagsbehandlingstider, fortolkning af regler og serviceniveau.
 
Endvidere er der behov for mere viden om krav til LCA (Livs Cyklus Analyser) som er del af den kommende revision af bygningsreglementet BR-23. Hold øje med nyhedsbrevet i efteråret, hvor der kommer et temamøde om emnet.
 
Næste møde i følgegruppen er den 2. maj.

Informationer fra Team Byg

Sagsbehandlingstider på byggesager
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på byggesager steg af forskellige årsager en del i løbet af 2021. Den er nu reduceret noget og for bl.a. enfamiliehuse ligger servicemålet under det nationalt aftalte.
 
Du kan læse mere om sagsbehandlingstider og servicemål her: https://www.aabenraa.dk/borger/flytning-bolig-og-byggeri/byggeri-og-nedrivning/sagsbehandlingstider-og-servicemaal/
 
Tilfredshedsmåling
Kommunen gennemfører hver måned en tilfredsmåling i afgjorte sager. Det foregår ved telefonisk interview af ansøger med 3 spørgsmål. Du kan også læse mere om tilfredsmålingen på ovenstående link. I højre spalte finder du et link til hver måneds offentliggørelse af tilfredshedsmålingen og servicemålet.
 
Åbningstider
Team Byg og byggesagsbehandlerne kan træffes telefonisk hver dag mellem kl. 10 og 12.
 

Fyraftensmøde: Brandrådgivning i Byggeriet

Forstå de komplekse regler inden for Brand i forbindelse med byggerier, den certificerede brandrådgivers virke og erfaringer med certificeringsordningen.


​​​​​​Tirsdag d. 29. marts kl. 16.30- 18.30 på Hotel Røde-Kro, Vestergade 2, 6230 Rødeko

Du møder: Jacob Christensen, brandteknisk rådgiver, Dansk Brand- og Sikringsinstitut (DBI). Tidligere forebyggelseschef, Brand & Redning Sønderjylland.

Du får konkret viden om: 

  • Certificeringsordningen for Brand – Generel viden
  • Hvad er brandklasse 1-4? – herunder eksempler på hvad der normalt kræver en certificeret rådgiver og hvad der ikke kræver en certificeret rådgiver
  • Certificeret rådgiveres virke i forbindelse med et byggeprojekt
    • Byggetilladelsen
    • Ibrugtagningstilladelsen
  • Ombygninger
  • Erfaringer med certificeringsordningen
Fyraftensmøderne for Bygge & Anlæg er et samarbejde mellem DI Byggeri og Business Aabenraa.
 

Nyhed: Fagdag for håndværkere i Aabenraa

26. april kl. 12.00 - 16.15 EUC Syd, Stegholt 35, 6200 Aabenraa 

EUC SYD Fagdagen er et nyt initiativ fra DI Byggeri Aabenraa, EUC SYD og Business Aabenraa. Formålet er at klæde dig og din lærling på til fremtidens opgaver.

Få brugbar viden om de krav og forretningsmuligheder du vil møde som mester, svend og lærling indenfor bæredygtigt byggeri.

Deltagelse på Fagdagen er gratis, du skal 'bare' kunne hive en eftermiddag ud af kalenderen.
 

Få overblik over dine medarbejderes kompetencer 

En uddannelsesplan er en god investering 

Formålet med at lave kompetenceafdækning er, at give dig overblik over dine medarbejderes kompetencer – den uddannelse de tog for 25 år siden – kombineret med praksiserfaring – hvor stiller det den enkelte medarbejder ift. at kunne løse fremtidens opgaver.

Kontakt Teddy Nielsen på mail eller på tlf.: 2651 8072 og kom godt fra start med kompetenceafdækning og uddannelse af dine medarbejdere.

Udbud i Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune ønsker i fagentreprise, at udbyde udskiftning af eksisterende forældet CTS anlæg.

Tinglev Skole skal havde udskiftet eksisterende forældet CTS anlæg, ligesom at varmeanlægget/kedelcentral med tilhørende blandesløjfer forventes ombygget. Kommunale Ejendomme forventer projektet gennemført medio 2022.

Projektet udbydes i fagentreprise til CTS og VVS

Inspiration til Digitalisering, Grøn Omstilling og Arbejdskraft
👉 Byggeriets årsdag den 5. maj - læs mere her

👉 Der er hjælp at hente til udarbejdelse af dokumenter og aftaler – læs mere her

👉 Fritvalgsopsparing på byggeriets område stiger pr. 1. marts - læs mere her

👉 Entreprenørvirksomheder kan mande ned til 0 i en løbende akkord - læs mere her

👉 Farvel til fyret – olie- og naturgasfyr får en udløbsdato - læs mere her

👉 Certificeringer er blevet konkurrenceparameter - læs mere her
 

Udbud og licitationer
i kommunen

Business Aabenraa
Hjemmeside for BYG

Byggesagsbehandling 
i kommunen

Erhvervskonsulent for BYG

Denne email er sendt til tsk@businessaabenraa.com  |  Ønsker du at ændre dine indstillinger for modtagelse af nyhedsbreve fra Aabenraa Erhvervsforening, skal du gå til MIN SIDE | © 2022 Business Aabenraa, All rights reserved