Forvent længere sagsbehandlingstider sommeren over

Forvent længere sagsbehandling på byggesager indtil august

Der er godt gang i byggeriet og ejendomshandler i Danmark – også i Aabenraa Kommune.

Dette har blandt andet medført en stor stigning i antallet af sager i Team Byg f.eks.:

  • nye enfamiliehuse, hvor der i årets fire første måneder var en stigning på over 70% i forhold til samme periode sidste år.
  • forespørgselssager, hvor der f.eks. i forbindelse med ejendomshandel bliver forespurgt om konkrete byggemuligheder på en ejendom. Denne type sager er steget med 100 %.
Pt. er der fire ledige byggesagsbehandler-stillinger, som er slået op. Stillingerne forventes besat 1. august 2021.

Arkitekter får kompetencer til fremtidens byggeri

Fremtidens bygninger spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling af vores samfund. Det mener de i Tegnestuen Stedse i Haderslev, og derfor efteruddanner de sig for at fremtidssikre virksomheden.

- Jeg går på et kursusforløb på Raadvad centeret, der omhandler bygningsrestaurering, hvor vi kigger på både den praktiske og den teoretiske del, mens Rasmus efter sommerferien skal i gang med et forløb, hvor han bliver certificeret rådgiver indenfor bæredygtigt byggeri, fortæller Marianne.

- Det bliver afgørende for den grønne omstilling, at vi kan bruge vores bygninger i mange år, og derfor uddanner jeg mig for at lære mere om restaurering. Man kan ikke nøjes med at bygge nyt og bæredygtigt, det mest CO2 besparende er at bevare og vedligeholde de kvadratmeter, der allerede er bygget.


Tegnestuen Stedse har gjort brug af vækstrettet kompetenceudvikling, et program fra Erhvervshus Syddanmark, der henvender sig til alle virksomheder indenfor byggeriet.

Er du sovset ind i drift eller gearet til fremtiden?

Vi oplever hos Business Aabenraa, når vi taler med entreprenører, rådgivere og håndværkere i kommunen, at der fuld damp på kedlerne i byggeriet.

Virksomhederne primære fokus er på at løse de mange opgaver de modtager fra private og offentlige bygherrer – og der er mangel på kvalificeret arbejdskraft – faglærte, ufaglærte og lærlinge.  Det er drift, drift og drift. Mange byggevirksomheder og håndværksmestre finder ikke tiden til at tænke udvikling af virksomheden i form af en forretningsplan, nye kompetencer til ejer/ledere/medarbejdere, digitalisering og grøn omstilling.
 
Der er intet der tyder på, at tempoet i branchen falder på sigt. Derfor er det vigtigt at tage skridt – små skridt er bedre end ingen – til at fremtidssikre virksomheden og tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.
 
Business Aabenraa kan hjælpe med sparring til udvikling og optimering af din virksomhed samt ansøgning om støttemidler til intern omstilling eller indførsel af nye teknologier/ automatisering.
 

Skal du have en bestyrelse eller et advisory board?

Har din virksomhed nået en størrelse der kræver at du får hjælp udefra til f.eks.

  • Forretningsudvikling
  • Forbedring af indtjening
  • Generationsskifte
Så kan din virksomhed blive matchet med en rådgiver fra netværket BEST. SYD  - professionel sparring og ledelse. 

Inspiration til Digitalisering, Grøn Omstilling og Arbejdskraft
👉 Dansk Industri på vej med nyt branchefælles som erstatning for DI Dansk Byggeri og DI BYG
læs mere her

👉 Aftale om 50 mio til at fremme bæredygtigt byggeri – læs mere her

👉 Udvikling af grønne kompetencer hos de udførende på landets byggepladser – læs mere her

👉 Bæredygtigt byggeri i overhalingsbanen – læs mere her

👉 Gør ansættelsen af dine lærlinge mere professionel– læs mere her

👉 Regulering af entreprisesummen som følge af prisstigninger– læs mere her

👉 Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse? -  læs mere her
 

Udbud og licitationer
i kommunen

Business Aabenraa
Hjemmeside for BYG

Byggesagsbehandling 
i kommunen

Erhvervskonsulent for Byg

Denne email er sendt til tsk@businessaabenraa.com  |  Ønsker du at ændre dine indstillinger for modtagelse af nyhedsbreve fra Aabenraa Erhvervsforening, skal du gå til MIN SIDE | © 2021 Business Aabenraa, All rights reserved